Základní skupiny esencí

Zde najdete základní členění esencí a stručný popis emocí, se kterými mohou jednotlivé esence pomoci. Podrobnější informace o Bachových esencích probereme  na individuálních konzultacích.

1. Osamělost

Heather (Skotský vřes), Impatiens (Netýkavka žlázonosná), Water Violet (Žebratka bahenní)

 • Water Violet – pocity osamělosti, způsobené odstupem od lidí , nadřazeností, pocitem, že si vystačím sám, typ vznešená osobnost, „učitelka jógy“.
 • Impatiens – pocity osamělosti kvůli tomu, že chce pracovat svým tempem, nezávisle, rychle, přítomnost druhých obtěžuje, je netrpělivý, „rychlý závodní kůň“, kterého ostatní brzdí.
 • Heather – osamělost skrytá za vodopádem slov, člověk neustále mluví, za tím je bezedná díra v duši nenaplněná láskou, strach ze samoty,  „lidské klíště“.

2. Přecitlivělost na své okolí

Holly (Cesmína ostrolistá), Centaury (Zeměžluč lékařská), Agrimony (Řepík lékařský), Walnut (Vlašský ořech)

 • Agrimony – člověk v duši trpí, ale na tváři si drží statečnou usměvavou masku.
 • Holly – negativní myšlenky o ostatních lidech, výlevy vzteku, nenávisti, žárlivosti.
 • Centaury – přehnaná snaha vyhovět všem, zavděčit se, podřízenost, manipulativnost, neumí říci Ne!.
 • Walnut – snadná ovlivnitelnost, těžké snášení změn, esence je dobrá v nových situacích, kdy člověk špatně snáší změnu anebo na pocity těsně před provedením velké změny (jako loď, která má zvednout kotvy a vyplout z přístavu).

3. Strach

Mimulus (Kejklířka skvrnitá), Aspen (Topol osika), Rock Rose (Devaterník penízkovitý),  Cherry Plum (Slíva třešňová), Red Chestnut (Červený kaštan). Různé podoby a stupně strachu .

 • Mimulus –  konkrétní strach, např.  ze ztráty zaměstnání, z nemoci, z jízdy autem, před zkouškou.
 • Aspen – nejasný, neznámý důvod strachu, temné chvění.
 • Rock Rose – přílišný strach, beznaděj, panika, hrůza, děs.
 • Cherry Plum – strach ze ztráty sebekontroly, podrážděnost, „sopka před výbuchem“, „stačí přilít poslední kapku“.
 • Red Chestnut – strach o druhé , např. strach matky o dítě.

4. Přehnaná starost o druhé

Beech (Buk), Chicory (Čekanka obecná), Rock Water (Voda z léčivých pramenů), Vervain (Sporýš lékařský), Wine (Vinná réva).

 • Beech – netolerantnost, pohled jen z jedné strany, stálý „kritik.
 • Chicory – tendence k přehnanému majetnictví, egocentrismus, vyčítaní  „potřebné matky“ dospělým dětem, ale také vhodné pro děti, které si dělají přílišný nárok na rodiče.
 • Rock Water – strnulost, nepřizpůsobivost, perfekcionismus, sebektiričnost, fanatičnost vůči sobě, náročnost.
 • Vervain – nadměrný entuzianismus, fanatičnost, přesvědčování ostatních, „na barikády za ideál“.
 • Wine – silná vůle, ambicioznost, dominance, hrubost vůči ostatním, pevné přesvědčení o vlastní pravdě.

5. Nejistota

Hornbean (Habr), Gentian (Hořec), Gorse (Hlodaš), Scleranthus (Chmerek roční), Cerato (Rožec), Wild Oat (Sveřep větevnatý).

 • Hornbeam – pocit pondělního rána, znudění rutinou, ztráta odvahy a odhodlání, nejistota, zda to zvládnu, pocity opotřebení.
 • Gentian –  odkládání akce, snadno se nechá odradit, beznaděj, ztráta energie, nedostatek vytrvalosti při zdolávání překážek, pomýšlení na to vzdát se.
 • Gorse – pesimismus, beznaděj, malomyslnost, ztráta víry.
 • Scleranthus – neschopnost učinit jakékoliv rozhodnutí, kolísání a stálé přebíhání a přeskakování z tématu na téma.
 • Cerato –  nedostatek sebedůvěry, stálé poslouchání názorů ostatních, nejistota při rozhodování, zpochybňování vlastního rozhodnutí.
 • Wild Oat – nejistota ohledně správné životní cesty, nenalezení životního úkolu, životní křižovatka.

6. Nezájem o dění kolem sebe

Olive (Oliva), White Chestnut (Bílý kaštan), Wild Rose (Planá růže), Honeysuckle (Zimolez kozí list), Chestnut Bud (Poupě jírovce maďalu), Clematis (Bílá lesní réva), Mustard (Divoká hořčice) .

 • Olive – nezájem kvůli vyčerpání.
 • White Chestnut – nezájem kvůli přecpané hlavě, nedostatek kapacity, myšlenky se točí stále dokola, „gramofonová deska „.
 • Wild Rose – nezájem, apatie, život nechává plynout kolem sebe.
 • Honeysuckle – nezájem o současnost, život ve vzpomínkách na minulost,“dříve bylo lépe“.
 • Chestnut Bud – neschopnost poučit ze zkušeností, opakování stále stejných chyb.
 • Clematis – utíkání do budoucnosti, denní snění, nezájem o přítomnost, vzdušné zámky.
 • Mustard – temný mrak znenadání, nálada připomínající depresi bez důvodu.

7. Ztráta naděje, zoufalství, malomyslnost

Larch (Modřín), Oak (Dub), Crab Apple (Plané jablko) , Star of Bethlehem (Snědek okoličnatý), Willow (Žlutá vrba), Elm (Jilm), Pine (Skotská sosna), Sweet Chestnut (Jedlý kaštan, Kaštanovník setý) .

 • Larch – nedostatek sebedůvěry, malé sebevědomí, tréma při vystupování na veřejnosti.
 • Pine – pocity viny, stálá sebekritika.
 • Elm – pocit, že vše přerůstá přes hlavu, přehnaná odpovědnost.
 • Sweet Chestnut – absolutní beznaděj, temný tunel, zoufalství, zlomené srdce.
 • Star of Bethlehem – šok a jeho následky, zamrzlé emoce.
 • Willow – sebelítost, zatrpklost, pocity křivdy, oběť  Oak – vybité baterky jinak silných pozitivních lidí, pocit, že je nutné „káru táhnout dál, bez ohledu na vyčerpání“.
 • Crab Apple – pocit nečistoty, soustředění na detaily, pro stromy nevidí les, obsesivní chování sebeznechucení, sebenenávist.