Bachovy esence

 

 

 

 

 

„Proměňme svůj život v zázračné putování…“
Dr. Edward Bach

Ve 30tých letech 20.st. vytvořil anglický lékař Dr. Edward Bach svůj jednoduchý a celistvý systém 38 esencí, které takřka výhradně pocházejí z planě rostoucích evropských rostlin. Esence jsou získávány z rostlin tzv.

sluneční metodou (vylouhováním květů v čisté pramenité vodě na slunci) nebo metodou vaření (pevnější části rostlin). Esence jsou naprosto bezpečné, používají se mnoho desítek let a našly své příznivce na celém světě.

Používají se k nápravě nepříjemných stavů mysli, neléčí přímo fyzická onemocnění. Doktor Bach, objevitel esencí, se domníval, že příčiny nemocí nejsou čistě fyzické, ale že pravou příčinou je vnitřní duševní disharmonie a emocionální nerovnováha. Svoje názory na příčiny nemocí uvedl hlavně v knize „Uzdrav se“. Jednotlivé esence popsal v další útlé knížečce „Dvanáct léčitelů a další léčivé esence“, ve které uvádí:

„Jelikož je mysl nejjemnější a nejcitlivější součástí těla, ukazuje začátek a směr nemoci mnohem určitěji nežli tělo, a proto volíme stav mysli za vodítko k potřebné esenci či esencím. V nemoci se mění nálada od té, kterou vnímáme běžně v životě a pozorovatelé si této změny všimnou dříve a někdy i dlouho předtím, než se nemoc projeví a léčením nálady mohou projevu nemoci předejít. Je-li nemoc nějakou dobu přítomna, nálada trpícího nás opět zavede ke správné esenci.“

Esence rozdělil do sedmi základních skupin podle toho, které pocity mohou
ovlivnit:

  • strach
  • nejistotu
  • nedostatečný zájem o přítomné okolnosti
  • osamělost
  • přecitlivělost na okolní vlivy a myšlenky
  • skleslost a zoufalství
  • přílišná péče o dobro ostatních